Výuka

P1020675

Učebna

Výuka teorie probíhá na učebně, vybavené moderní projekční technikou, nejnovějšími DVD a interaktivními výukovými CD.

Učebnu naleznete na adrese
Uherské Hradiště, Studentské nám. 1531, 1.patro vlevo.

  Konzultace probíhají středy 16,00 - 18,15 h (nebo i jiné dny  - dle dohovoru).

Průběh výuky a výcviku

Výuka teorie probíhá v souladu se zákonem 247/2000Sb a to buď podle individuálního  plánu, kde si žadatel osvojí teorii samostatným studiem a dochází v dohodnutých termínech na konzultace, nebo formou základní výuky a výcviku – dle studijního programu.

 

Praktický výcvik=praktický výcvik v zdravotní přípravě (PV-ZP), praktický výcvik v údržbě vozidel (PV-ÚV) a praktický výcvik v řízení - jízdy (PJ B) probíhá vždy v zákonem stanoveném počtu hodin. Vyučovací hodina=45 minut.
PV-ZP=4 vyučovací hodiny
PV-ÚV=2 vyučovací hodiny
PJ B=28 vyučovacích hodin

Výcvik v řízení probíhá na voze Hyundai i 20. Klimatizace je samozřejmostí. Další podrobné informace a organizační záležitosti se dozvíte při zahájení kurzu.