Výuka

P1020675

Učebna

Konzultace v rámci individuálního studia probíhá na učebně, vybavené moderní projekční technikou.

Učebnu naleznete na adrese
Uherské Hradiště - Mařatice, ZŠ Větrná 1063, učebna. č.109 přízemí.

Konzultace probíhají každou středu v lichém týdnu  14,30 - 17,30 h

Průběh výuky a výcviku

Konzultace probíhají v souladu se zákonem 247/2000Sb  podle individuálního  plánu, kde si žadatel osvojí teorii samostatným studiem a dochází v dohodnutých termínech na konzultace.

Praktický výcvik=praktický výcvik v zdravotní přípravě (PV-ZP), praktický výcvik v údržbě vozidel (PV-ÚV) a praktický výcvik v řízení - jízdy (PJ B) probíhá vždy v zákonem stanoveném počtu hodin. Vyučovací hodina=45 minut.
PV-ZP     =4 vyučovací hodiny
PV-ÚV     =2 vyučovací hodiny
     PJ B       =28 vyučovacích hodin

Výcvik v řízení probíhá na voze Hyundai i 20. Klimatizace je samozřejmostí. Další podrobné informace a organizační záležitosti se dozvíte při zahájení kurzu.