Věnujte dárek - získání ŘP na osobní automobil !

                                                              (možno i na splátky)

                                                  sk. B   16 000,-

                               

                               .. děláme pro vás řidičák dostupnější - cenou i přístupem.. 

 

Podrobnější informace na tel. 604 792 162.

 

O autoškole

Img

Autoškola Driver byla založena v roce 2003 a již od roku 1995 se její učitelé zabývali výukou a výcvikem řidičů v jiných výcvikových organizacích a autoškolách, mají proto bohaté zkušenosti z přípravy řidičů všech věkových skupin. Autoškola se specializuje na výcvik k získání řidičského oprávnění k řízení osobního automobilu (skupiny B), kam směřuje většina slev a akcí během kurzů.


Výuka a výcvik se provádí v souladu se zákonem 247/2000 Sb s využitím audiovizuálních i tradičních výukových pomůcek a automobilů současné technické úrovně, které se pravidelně obměňují, a jsou také samozřejmě pojištěny.

Stručný přehled nejdůležitějších informací pro případné zájemce o výuku.

Na základě  Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, které vstoupilo v platnost 25. 5. 2018 vás informujeme, že osobní údaje klientů autoškoly shromažďujeme, uchováváme a manipulujeme s nimi výhradně dle zákonných podmínek pro evidenci autoškol (zákon 247/2000 Sb.) a to pouze v rozsahu a za účelem stanoveném těmito zákonnými podmínkami.

  V souladu se zákonnými povinnostmi pro autoškoly dokumenty ukládáme po dobu 5-ti let v sídle autoškoly.Dokumenty jsou zabezpečeny v souladu s předpisy a spravuje je pouze majitel autoškoly.

  V rámci hlášení o zahájení kurzu je výpis dokumentů elektronickou cestou zasílán na odbor dopravy MÚ Uherské Hradiště v rozsahu dle zákonných požadavků a požadavků MÚ.

  V rámci přihlášení ke zkoušce a opravné zkoušce je výpis dokumentů zasílán v rozsahu dle zákonných požadavků a požadavků MÚ elektronickou cestou na ministerstvo dopravy. Žádost o přijetí k výuce a výcviku a Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (případně další potřebné dokumenty - např.výpis EKŘ, výsledek dopravně psychologického vyšetření atd.) v papírové formě se při této příležitosti odevzdávají na odbor dopravy MÚ Uherské Hradiště, kde jsou po úspěšné zkoušce založeny.