Výuka

P1020675

Učebna

Výuka teorie (konzultace) probíhá na učebně, vybavené moderní projekční technikou, nejnovějšími DVD a interaktivními výukovými CD.

Učebnu naleznete na adrese
Uherské Hradiště, Studentské nám.1531.  Konzultace probíhají úterky 16,00 - 17,30 h (nebo i jiné dny  - dle dohovoru s klienty).

Průběh výuky a výcviku

Výuka teorie probíhá v souladu se zákonem 247/2000Sb zpravidla podle individuálního  plánu (individuální studium) , kde si žadatel osvojí teorii samostatným studiem a dochází v dohodnutých termínech na konzultace, nebo formou základní výuky a výcviku – dle studijního programu.

Pro zájemce o skupinu B ze vzdálenějších míst bydliště (Zlín, Otrokovice, Napajedla, Uh.Brod atd.) poskytujeme dle dohovoru individuální výcvik tak, aby počet dojíždění do Uh.Hradiště byl minimalizován. Dále pro SKUPINY (min. 3 osoby) ze vzdálenějších míst dle dohovoru organizujeme VÍKENDOVÉ kurzy. Ceny se nemění. Podrobnosti na tel. 604792162.

Praktický výcvik=praktický výcvik v zdravotní přípravě (PV-ZP), praktický výcvik v údržbě vozidel (PV-ÚV) a praktický výcvik v řízení - jízdy (PJ B) probíhá vždy v zákonem stanoveném počtu hodin. Vyučovací hodina=45 minut.
PV-ZP=4 vyučovací hodiny
PV-ÚV=2 vyučovací hodiny
PJ B=28 vyučovacích hodin

Výcvik v řízení probíhá na voze Toyota Aygo. Vozidlo je výrazně kratší než běžná vozidla, což velmi ulehčuje činnost při výcviku parkování. Klimatizace je samozřejmostí. Další podrobné informace a organizační záležitosti se dozvíte při zahájení kurzu.